Aktien

Thunderful Group AB:s aktiekapital uppgick per den 30 juni 2023 till 702 905,97 SEK, fördelat på 70 290 597 aktier med ett kvotvärde om vardera 0,01 kronor. Thunderful Group är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm och bolagets aktie handlas på First North Premier Growth Market (THUNDR). På balansdagen den 30 juni 2023 uppgick Thunderful Groups börsvärde till cirka 1 071,2 MSEK.

THUNDR

Volymfördelning

Åk till toppen