Aktien

Antalet aktier i Thunderful Group uppgick per den 30 juni 2021 till 68 976 918, vilket motsvarar ett aktiekapital på 689 769,18 SEK. De största aktieägarna är Bergsala Holding AB med 24,9 procent, Swedbank Robur Fonder med 8,3 procent, Brjann Sigurgeirsson med 6,3 procent och Klaus Lyngeled med 6,2 procent.

Aktien (THUNDR) är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market.