Aktiekapitalets utveckling

Tabellen nedan beskriver aktiekapitalets utveckling i Bolaget från bildandet fram till och med Erbjudandet. Samtliga belopp anges i SEK.

År

Förändring

Förändring antalet aktier

Totalt
antal
aktier

Förändring aktie-kapital

Totalt aktie-kapital

Kvot-värde

Emissions-kurs

2019

Nybildning

10 000

10 000

50 000

50 000

5,0

5,00

2019

Apportemission1)

17 700

27 700

88 500

138 500

5,0

 9 899,13

2019

Apportemission1)

25 360

53 060

126 800

265 300

5,0

 13 802,57

2019

Apportemission1)

3 940

57 000

19 700

285 000

5,0

 9 899,13

2019

Apportemission1)

43 000

100 000

215 000

500 000

5,0

 9 899,13

2020

Split 500:1

49 900 000

50 000 000

-

 500 000

0,01

-

2020

Riktad nyemission

273 758

50 273 758

2 737,58

502 737,58

0,01

25,57

2020

Riktad nyemission

3 256 910

53 530 668

32 569,10

535 306,68

0,01

41,04

2020

Nyemission i Erbjudandet

15 000 000

68 530 668

150 000,00

685 306,68

0,01

50