Certified Advisor

Bolag som har aktier listade på Nasdaq First North Growth Market är skyldiga att utse en Certified Adviser som övervakar att regelverket på Nasdaq First North Growth Market efterlevs av Bolaget.

Thunderful Group AB har utsett FNCA Sweden AB som Certified Adviser inför den kommande noteringen på Nasdaq First North Premier, förutsatt att kraven för notering uppfylls. FNCA Sweden AB äger inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
www.fnca.se

Åk till toppen