AGM 2021

27 april 2021

Aktieägarna i Thunderful Group AB, org. nr 559230-0445, (”Bolaget”), kallas till årsstämma tisdagen den 27 april 2021 genom deltagande via poströstning. Närvaro på årsstämman sker uteslutande genom poströstning.