Finansiell utveckling

  1 januari – 30 september Helår
  2020PF1) 2020 2019 2019 2018 2017
MSEK Oreviderat Reviderat

Thunderful Group

           
Summa rörelseintäkter 1 876,5 1 794,0 1 111,0 2 116,4 1 935,8 1 598,7
Tillväxt2) 68,9 % 61,5 % n.a. 9,3 % 21,1 % n.a.
             
Justerad EBITDA3) 234,4 195,4 98,7 229,9 166,0 154,3
Justerad EBITDA-marginal4) 12,5 % 10,9 % 8,9 % 10,9 % 8,6 % 9,7 %
             
Justerad EBIT5) 176,5 153,3 86,2 209,1 156,0 142,2
Justerad EBIT-marginal6) 9,4 % 8,5 % 7,8 % 9,9 % 8,1 % 8,9 %
             

Thunderful Games

           
Nettoomsättning 171,6 91,5 69,4 100,9 81,1 44,4
Tillväxt 147,4 % 31,8 % n.a. 24,4 % 82,7 % n.a.
EBIT 56,4 33,3 28,7 30,9 16,6 19,5
EBIT-marginal 32,9 % 36,4 % 41,4 % 30,6 % 20,5 % 44,0 %
             

Thunderful Distribution

           
Nettoomsättning 1 683,3 1 683,3 1 009,3 1 976,8 1 815,7 1 545,9
Tillväxt 66,8 % 66,8 % n.a. 8,9 % 17,5 % n.a.
EBITDA 153,3 153,3 60,9 181,5 147,1 132,5
EBITDA-marginal 9,1 % 9,1 % 6,0 % 9,2 % 8,1 % 8,6 %