Thunderful Group AB publicerar årsredovisning samt ersättningsrapport 2020

Thunderful Group AB publicerar härmed årsredovisning samt ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen och ersättningsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgängliga på bolagets hemsida: https://thunderfulgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-presentationer-och-audiocasts

För mer information, vänligen kontakta:
Brjann Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Telefon: +46 708 16 16 32


Om Thunderful Group Thunderful Group är en huvudsakligen nordisk koncern verksam inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av exempelvis Nintendoprodukter, spel, speltillbehör och leksaker. Med huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor i Sunderland, Karlshamn, Kungsbacka, Århus, Skövde, Köln, Helsingfors, Malmö, Helsingborg, Köpenhamn, Larvik, Hohenwestedt och Hongkong, är Thunderful Groups övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.