Thunderful Groups dotterbolag Coatsink tecknar nya utvecklingsavtal med dotterbolag till Facebook

Thunderful Group AB (”Thunderful Group”) meddelar idag att brittiska dotterbolaget Coatsink Softward Ltd (”Coatsink Software”) tecknat avtal med dotterbolag till Facebook Inc kring nya och fleråriga spelutvecklings- och samarbetsprojekt, till ett sammanlagt värde av drygt 20 MUSD.

Coatsink Software har de senaste åren haft ett nära samarbete med Facebook Technologies LLC, företaget bakom ledande VR-headsets som Oculus Rift, det trådlösa Oculus Quest och dess uppföljare Oculus Quest 2. Facebook Technologies LLC äger varumärket Oculus och är helägt av Facebook Inc.

Facebook Inc annonserade kl 22:15 CEST idag ett förvärv av Downpour Interactive LLC, som utvecklat VR-spelet Onward, vilket förläggs av Coatsink Software. I samband med förvärvet kommer Facebook även att ta över förläggningen av Onward.

Thunderful Group kan nu meddela att Coatsink Software har signerat nya avtal med dotterbolag till Facebook Inc kring utveckling och samarbeten. Det sammanlagda värdet av de nya avtalen uppgår till drygt 20 MUSD, som fördelas enhetligt över utvecklingsmilstolpar i 10 kvartal med start Q3’2021.

Mer detaljer kring projekten kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 23:15 CEST den 30 april 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Brjann Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Tel: +46 708 16 16 32


Om Coatsink Software
Thunderful Groups dotterbolag Coatsink Software, med huvudkontor i Sunderland i norra England, grundades 2013 och är idag en väletablerad spelutvecklare och publisher aktiv på alla större plattformar; konsoler, PC, VR och mobilt. Coatsink Software har bland annat gjort sig kända genom framgångsrika lanseringar och samarbeten, inte minst inom VR, kring titlar som Shadow Point, Gang Beasts, Onward och Jurassic World Aftermath. År 2020 uppgick Coatsink Softwares omsättning till ca 140 MSEK. Thunderful Group förvärvade Coatsink Software i oktober 2020.

Om Thunderful Group
Thunderful Group är en huvudsakligen nordisk koncern verksam inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av exempelvis Nintendoprodukter, spel, speltillbehör och leksaker. Med huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor i Sunderland, Karlshamn, Kungsbacka, Århus, Skövde, Köln, Helsingfors, Malmö, Helsingborg, Köpenhamn, Larvik, Hohenwestedt och Hongkong, är Thunderful Groups övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.