Inbjudan till presentation av Thunderful Groups delårsrapport Q1 2021

Thunderful Group inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 18 maj 2021, kl. 10.00 CET.

Delårsrapporten för q1 2021 presenteras och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen. En inspelad version av presentationen kommer även finnas tillgänglig på Thunderful Groups hemsida.  Presentationen kommer att hållas på engelska. Delårsrapporten publiceras kl. 08.00 den 18 maj 2021.

Närvarande:
Brjann Sigurgeirsson, CEO
Anders Maiqvist, CFO

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46850558369
DN: +4578723250
FI: +358981710523
NO: +4723963938
UK: +443333009261
US: +1 8335268381

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:
https://tv.streamfabriken.com/thunderful-group-q1-2021/register

För mer information, vänligen kontakta:
Brjann Sigurgeirsson, CEO, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Tel: +46 708 16 16 32


Om Thunderful Group Thunderful Group är en huvudsakligen nordisk koncern verksam inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av exempelvis Nintendoprodukter, spel, speltillbehör och leksaker. Med huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor i Sunderland, Karlshamn, Kungsbacka, Århus, Skövde, Köln, Helsingfors, Malmö, Helsingborg, Köpenhamn, Larvik, Hohenwestedt och Hongkong, är Thunderful Groups övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.