Försäljning av aktier i Thunderful Group AB

Henrik Mathiasen, Head of Distribution på Thunderful Group AB (“Thunderful Group” eller “Bolaget”), har sålt totalt 250 000 aktier (“Försäljningen”) i Thunderful Group.

Bolaget har informerats att Henrik Mathiasen har sålt totalt 250 000 aktier i Thunderful Group. Försäljningen motsvarar 25,4% av hans totala innehav i Thunderful Group och 0,4% av Bolagets utestående aktier. Efter transaktionen äger Henrik Mathiasen 735 000 aktier i Thunderful Group, motsvarande 1,1% av de utestående aktierna.

Henrik Mathiasen, säljande aktieägare och Head of Distribution på Thunderful Group:

“Jag har varit anställd sedan 2010 och haft rollen som Head of Distribution sedan mars 2021. Under den här perioden har jag aldrig sålt några aktier, men av privatekonomiska skäl har jag nu beslutat att avyttra en liten del av mitt innehav i Thunderful Group. Jag tror på fortsatt framgång för Thunderful Group och kommer kvarstå som aktieägare och engagerad anställd.”

Transaktionen kommer rapporteras till Finansinspektionen enligt gällande regelverk.

För mer information, vänligen kontakta:
Brjann Sigurgeirsson, CEO, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Tel: +46 708 16 16 32


Om Thunderful Group
Thunderful Group är en huvudsakligen nordisk koncern verksam inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av exempelvis Nintendoprodukter, spel, speltillbehör och leksaker. Med huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor i Sunderland, Karlshamn, Kungsbacka, Århus, Skövde, Köln, Helsingfors, Malmö, Helsingborg, Köpenhamn, Larvik, Hohenwestedt och Hongkong, är Thunderful Groups övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.]