Thunderful Group delårsrapport januari – juni 2021

Ett stabilt andra kvartal med stark resultatförbättring i segmentet Games

Andra kvartalet april–juni 2021

 • Intäkterna ökade med 12,9 procent till 556,8 MSEK (493,0 MSEK)
 • Justerad EBITA ökade med 8,8 procent till 42,0 MSEK (38,6 MSEK), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 7,5 procent (7,8 procent)
 • Justerad EBITDA ökade med 26,1 procent till 54,6 MSEK (43,3 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 9,8 procent (8,8 procent)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 15,0 procent till 24,9 MSEK (29,3 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 4,5 procent (5,9 procent)
 • Kvartalets resultat uppgick till 20,4 MSEK (22,6 MSEK)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,29 SEK (0,45 SEK)
 • Det operativa kassaflödet uppgick till –67,0 MSEK (33,5 MSEK)
 • Thunderful Groups dotterbolag Coatsink Software Ltd ingick nya spelutvecklingsavtal till ett värde överstigande 20 MUSD.
 • Thunderful Group inkråmsförvärvade filmproduktionsbolaget Tussilago den 31 maj 2021.
   

Perioden januari–juni 2021

 • Intäkterna ökade med 10,4 procent till 1 125,1 MSEK (1 019,3 MSEK)
 • Justerad EBITA ökade med 10,5 procent till 96,5 MSEK (87,3 MSEK), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 8,6 procent (8,6 procent)
 • Justerad EBITDA ökade med 20,3 procent till 117,3 MSEK (97,5 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 10,4 procent (9,6 procent)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 12,2 procent till 60,3 MSEK (68,7 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 5,4 procent (6,7 procent)
 • Periodens resultat uppgick till 33,6 MSEK (44,1 MSEK)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,48 SEK (0,88 SEK)
 • Det operativa kassaflödet uppgick till –66,2 MSEK (76,6 MSEK)
 • Thunderful Group förvärvade den tyska förläggaren och spelutvecklaren Headup GmbH den 15 mars 2021, se not 1 i bifogad PDF.
 • Thunderful Groups dotterbolag Coatsink Software Ltd ingick nya spelutvecklingsavtal till ett värde överstigande 20 MUSD.
 • Thunderful Group inkråmsförvärvade filmproduktionsbolaget Tussilago den 31 maj 2021.

Händelser efter kvartalets slut
Thunderful Group förvärvade spelstudion To The Sky den 10 augusti 2021. Ledningsgruppen har förstärkts genom rekryteringen av Agostino Simonetta som Chief Strategy and Investment Officer.

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07:30 CEST den 12 augusti 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Brjann Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Tel: +46 708 16 16 32

Anders Maiqvist, CFO, Thunderful Group
E-post: anders.maiqvist@thunderfulgroup.com
Tel: +46 739 37 24 36


Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern verksam inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av exempelvis Nintendoprodukter, spel, speltillbehör och leksaker. Med huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor i Sunderland, Karlshamn, Kungsbacka, Århus, Skövde, Köln, Helsingfors, Malmö, Helsingborg, Köpenhamn, Larvik, Hohenwestedt och Hongkong, är Thunderful Groups övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.