Thunderful Group förvärvar Stage Clear Studios

Thunderful Group AB förvärvar den spanska spelutvecklingsstudion Stage Clear Studios med 41 anställda.

Stage Clear Studios S.L. grundades 2012 och är en väletablerad studio som utvecklar spel till konsoler och PC. Huvudkontoret är beläget i Madrid, Spanien. Stage Clear utvecklar spel efter egna koncept men erbjuder dessutom ett brett sortiment av övriga tjänster och är specialiserade på fullskalig spelutveckling, grafikproduktion samt att porta spel, vilket innebär att de skapar ytterligare versioner av befintliga spel så att de kan spelas på alla plattformar. Stage Clear har etablerat sig som en robust och pålitlig utvecklingsstudio som levererar både i tid och enligt budget.

Historiskt har Stage Clear varit inblandade i utvecklingen av ett flertal IP:n, bland annat titlar som Jericho, Castlevania: Lords of Shadow, Planet51, FIFA samt Dead Space för att nämna ett urval.

“Förvärvet av Stage Clear Studios är helt i linje med vår strategi att växa vårt Games-segment och koncernen som helhet. Dels har Stage Clear genom åren visat att de är mycket bra på att vidareutveckla, förädla och porta redan befintliga projekt, och dels arbetar de på egna intressanta spelidéer. Förvärvet stärker vår internationella position, breddar vårt nätverk mot fler utvecklingsstudior och säkrar upp produktionskapacitet för vår redan breda lineup inom utveckling och publishing. Vi välkomnar våra nya medarbetare i Madrid som framöver kommer att arbeta tätt ihop med kollegorna i Norden, Storbritannien och Tyskland”, säger Thunderful Groups VD Brjann Sigurgeirsson.

Thunderful Group betalar en initial köpeskilling om 1,0 miljoner EUR på en kassa- och skuldfri basis, där 0,6 miljoner EUR betalas kontant och 0,4 miljoner EUR betalas genom kvittning mot nyemitterade aktier i Thunderful Group. Teckningspriset per aktie ska uppgå till stängningskursen för Thunderful Groups aktie den 1 september 2021 (62,70 SEK), vilket med en växlingskurs SEK-EUR om 10,193 per samma dag berättigar säljarna till 65 025 aktier i Thunderful Group. Samtliga nyemitterade aktier inom ramen för förvärvet är föremål för 12 månaders lock-up. Utöver den initiala köpeskillingen kan, under förutsättning att vissa överenskomna operationella mål uppnås fram till och med den 30 juni 2025, en tilläggsköpeskilling om maximalt 1,5 miljoner EUR komma att utbetalas kontant. Den totala maximala köpeskillingen för förvärvet är således 2,5 miljoner EUR.

Stage Clear Studios förväntas under perioden januari till december 2021 generera en nettoomsättning i storleksordningen 2–2,3 miljoner EUR och EBIT om 0,5–0,6 miljoner EUR. Stage Clear Studios förblir en självständig spelutvecklingsstudio, och kommer att rapporteras som en del av segmentet Thunderful Games.

”Här i Spanien brukar vi säga att det finns tåg i livet som man måste hoppa på, och chansen att bli en del av Thunderful Group är just ett sådant tåg. När jag träffade ledningen för Thunderful och de berättade om sina planer, så visste jag att vi måste vara med. Vi är väldigt stolta, och vårt nya äventyr med Thunderful Group ska bli mycket spännande”, säger Stage Clear Studios VD och medgrundare Daniel Santos Fonseca.

Rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå tillsammans med en lokal spansk advokatbyrå har fungerat som juridiska  rådgivare i samband med transaktionen.

Presentation och Q&A
I samband med förvärvet av Stage Clear Studios har Thunderful Group publicerat en presentation samt en intervju med VD Brjann Sigurgeirsson. Du hittar dem här: https://thunderfulgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-presentationer-och-audiocasts 

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 16:00 CEST den 2 september 2021.

VD-kommentar 


För mer information, vänligen kontakta:

Brjann Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Tel: +46 708 16 16 32


Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern verksam inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av exempelvis Nintendoprodukter, spel, speltillbehör och leksaker. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Helsingborg, Helsingfors, Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Skövde, Sunderland och Århus. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.