Ledningsförändring i Thunderful Group

Thunderful Group AB:s (“Thunderful”) CFO Anders Maiqvist har beslutat att lämna sin post som CFO hos Thunderful. Maiqvist kvarstår som CFO tills en efterträdare har utsetts, och kommer därefter att hjälpa Thunderful med bolagets förvärvsprocesser på konsultbasis.

Anders Maiqvist började på Bergsala som ekonomichef 2016. Han var delaktig i arbetet med att 2019 konsolidera de bolag som tidigare delägdes av Bergsala till Thunderful Group, där han tog rollen som CFO, samt i arbetet kring börsintroduktionen 2020. Maiqvist lämnar nu sin roll som CFO för att istället på konsultbasis fokusera på förvärvsprocesserna inom Thunderful Games.

”Jag är glad för de framsteg vi gjort och tacksam för min tid som CFO på Thunderful. Inför börsintroduktionen hösten 2020 hade vi som mål att stänga ett förvärv per kvartal. Vår förvärvstakt har varit ungefär dubbelt så hög sedan dess, och framgångsrika förvärv är en tydlig del av vår tillväxtstrategi. Jag kommer att fortsätta arbeta med våra förvärv utifrån en konsultroll,” säger Anders Maiqvist.

Maiqvist blir kvar som CFO tills dess att en efterträdare kommit på plats. Rekryteringsprocessen inleds omedelbart.

”Anders har varit viktig för oss i sin roll som CFO, och en nyckelperson i skapandet och introduktionen av Thunderful. Vi är mycket nöjda med Anders beslut att fortsätta arbetet med att fokusera på förvärv och att strukturera deals för oss. Det är viktigt att vi bibehåller vår snabba tillväxt och genomför fler lyckade förvärv,” säger Brjánn Sigurgeirsson, VD på Thunderful Group. ”Vi inleder nu arbetet med att hitta en CFO att efterträda Anders. Under tiden jobbar vi alla på som vanligt.”

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 10:00 CET den 19 januari 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Brjánn Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Phone: +46 708 16 16 32


Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern verksam inom utveckling, förläggning och investeringar i spel samt distribution av Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Helsingborg, Helsingfors, Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Skövde, Stockholm, Sunderland och Århus. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.