Regulatoriskt
Pressmeddelande

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Thunderful Group

16 december 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och ABG Sundal Collier AB (tillsammans "Joint Global Coordinators"), har idag meddelat Thunderful Group AB ("Thunderful Group") och Bergsala Holding AB att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden har avslutats. 

Pressmeddelande

Första dag för handel i Thunderful Groups aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

07 december 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Thunderful Group AB (“Thunderful Group” eller “Bolaget”), en huvudsakligen nordisk spelkoncern verksam inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av Nintendo-produkter, leksaker och speltillbehör, offentliggör idag utfallet av erbjudandet av aktier i Bolaget (“Erbjudandet”) och noteringen av aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market (“First North Premier”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Erbjudandet var övertecknat flera gånger om. Handel på First North Premier inleds idag, den 7 december 2020.  

Pressmeddelande

Thunderful Group offentliggör prospekt och pris inför börsnoteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market

25 november 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Den 17 november 2020 meddelade Thunderful Group AB (“Thunderful Group” eller “Bolaget”) sin avsikt att genomföra en börsnotering. Idag offentliggör Bolaget ett prospekt och priset för erbjudandet (“Erbjudandet”) i samband med den planerade noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (“First North Premier”). Första dag för handel förväntas bli den 7 december 2020, förutsatt att Bolaget lämnar in en formell noteringsansökan och att andra sedvanliga villkor uppfylls. Thunderful Group är en huvudsakligen nordisk spelkoncern verksam inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av Nintendo-produkter, leksaker och speltillbehör. Ett prospekt har idag godkänts av Finansinspektionen och är nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.thunderfulgroup.com, och kommer att göras tillgänglig på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Pressmeddelande

Thunderful Group avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

17 november 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Thunderful Group AB (“Thunderful Group” eller “Bolaget”), en huvudsakligen nordisk spelkoncern verksam inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av Nintendo-produkter, leksaker och speltillbehör, offentliggör idag sin avsikt att genomföra ett erbjudande av aktier (“Erbjudandet”) samt att notera aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market (“First North Premier”). Erbjudandet förväntas omfatta befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av säljande aktieägare och nya aktier som emitteras av Bolaget.

Pressmeddelande

Thunderful Group förvärvar Coatsink Software

05 oktober 2020

Thunderful Group AB ("Thunderful" eller "the Group") förvärvar 100 procent av den brittiska spelutvecklingsstudion Coatsink Software Ltd ("Coatsink") mot en ersättning upfront på 23 miljoner GBP plus en earn-out-komponent som potentiellt kan resultera i en maximal total ersättning på 65,5 miljoner GBP. Efter transaktionen kommer grundare och flera nyckelpersoner i Coatsink att bli aktieägare i Thunderful.