Om Thunderful Group AB

Thunderful Group är en grupp av företag som är verksamma inom utveckling och publicering av spel samt distribution av bland annat Nintendo-produkter, spel, speltillbehör och leksaker.

Thunderful Groups övergripande mål är att tillhandahålla högkvalitativa spelupplevelser.

Thunderful Group grundades 2019 efter en omstrukturering av företagsgrupperna Bergsala och Thunderful för att skapa en ny stark aktör inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av bland annat Nintendoprodukter, spel, speltillbehör och leksaker. Som enad koncern verkar Thunderful Group inom spelindustrins samtliga segment.

Thunderful Group är en koncern som utvecklar, förlägger och investerar i dataspel, samt distribuerar Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Berlin, Guildford, Helsingfors, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Newcastle, Skövde, Stockholm och Århus.

Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållnings­produkter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. 

Åk till toppen