Ledning

Ledningen i Thunderful Group består av personer med mångårig erfarenhet från de olika verksamhetsgrenarna.

Namn   Befattning Ingår i koncern-ledningen
sedan*
Anställd i
Bolaget sedan*
Innehav i
Bolaget**
Brjann Sigurgeirsson Verkställande direktör 2019 2019 5 375 000 S
Anders Maiqvist CFO 2019 2019 84 175 W (i)
Henrik Mathiasen Chief Distribution Officer 2019 2019 985 000 S
och 84 175 W (i)
Agostino Simonetta Chief Strategy & Investment Officer 2021 2021 0

* Avser Thunderful Group AB som bildades i december 2019. Medlemmarna i Koncernledningen har dessförinnan varit aktiva inom verksamheten genom de olika koncernbolagen.
** Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier (”A”) och teckningsoptioner serie 2020/2023 (i) (”TO (i)”) som utgivits inom ramen för Bolagets incitamentsprogram per dagen för Prospektet. .

Brjann Sigurgeirsson

Brjann Sigurgeirsson

VD

 

VD sedan 2019

Född: 1967

Utbildning:
Studier i grafisk design vid San Fransisco City College, USA.

Tidigare erfarenheter (i urval):
Grundare av Image & Form och har en bakgrund som skribent och grafisk designer på Koyosha Co. Sigurgeirsson har även erfarenhet som spelprogrammerare vid Subaru International.

Favoritspel Thunderful:
SteamWorld Heist
Andra favoritspel: Super Metroid


Anders Maiqvist

Anders Maiqvist

CFO

 

CFO sedan 2019

Född:
 1983

Utbildning: 
Masterexamen i industriell ekonomi vid Chalmers tekniska högskola

Tidigare erfarenheter (i urval): 
CFO Bergsala Holding AB, Ekonomichef Peoples Choice AB, vVD och ekonomichef Prognosia

Favoritspel Thunderful: 
Stick it to the Man
Andra favoritspel: Super Mario Bros 3


Agostino Simonetta

Agostino Simonetta

Chief Strategy & Investment Officer

CSO sedan 2021

Född: 1976

Utbildning: Studier i filosofi & psykologi vid Universitetet i Genoa (ITA).

Tidigare erfarenheter (i urval):Tidigare chef för ID@Xbox Global Partnership Team, PlayStation Europe, SEGA Europe, THQ

Favoritspel Thunderful: SteamWorld Dig 2
Andra favoritspel: Halo 3, Zelda Ocarina of Time, Ico


Henrik Mathiasen

Henrik Mathiasen

Chief Distribution Officer

 

Chief Distribution Officer sedan 2019

Född: 
1971

Utbildning: 
Filosofie kandidatexamen i business vid Aarhus Business College, Danmark

Tidigare erfarenheter (i urval):
Medgrundare av Nordic Game Supply, VD i AMO Toys Scandinavia och VD i The Games Factory ApS.

Favoritspel Thunderful: 
The Gunk
Andra favoritspel: Luigi's Mansion