Ledning

Ledningen i Thunderful Group består av personer med mångårig erfarenhet från de olika verksamhetsgrenarna.

Namn   Befattning Ingår i koncern-ledningen
sedan*
Anställd i
Bolaget sedan*
Innehav i
Bolaget**
Anders Maiqvist Acting CEO 2019 2019 881 651 A
84 175 W (i)
Lennart Sparud CFO 2022 2022 14 000 A
och 150 000 W(i)
Agostino Simonetta Chief Strategy & Investment Officer 2021 2021 0

* Avser Thunderful Group AB som bildades i december 2019. Medlemmarna i Koncernledningen har dessförinnan varit aktiva inom verksamheten genom de olika koncernbolagen.
** Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier (”A”) och teckningsoptioner serie 2020/2023 (i) (”TO (i)”) som utgivits inom ramen för Bolagets incitamentsprogram per dagen för Prospektet. .

Anders Maiqvist

Anders Maiqvist

Acting CEO

 

Acting CEO sedan 2022

Född:
 1983

Utbildning: 
Masterexamen i industriell ekonomi vid Chalmers tekniska högskola

Tidigare erfarenheter (i urval): 
CFO Bergsala Holding AB, Ekonomichef Peoples Choice AB, vVD och ekonomichef Prognosia

Favoritspel Thunderful: 
Stick it to the Man
Andra favoritspel: Super Mario Bros 3


Lennart Sparud

Lennart Sparud

CFO

CFO sedan 2022

Född: 1969

Utbildning: Ekonomlinjen samt Juristlinjen vid Göteborgs Universitet

Tidigare erfarenheter (i urval): CFO Hexatronic Group AB (publ), CFO Profura AB, CFO Salinity Group AB  och CFO Vagabond International AB

Favoritspel Thunderful: Lost in random

Andra favoritspel: Nintendo Ice Hockey


Agostino Simonetta

Agostino Simonetta

Chief Strategy & Investment Officer

CSO sedan 2021

Född: 1976

Utbildning: Studier i filosofi & psykologi vid Universitetet i Genoa (ITA).

Tidigare erfarenheter (i urval):Tidigare chef för ID@Xbox Global Partnership Team, PlayStation Europe, SEGA Europe, THQ

Favoritspel Thunderful: SteamWorld Dig 2
Andra favoritspel: Halo 3, Zelda Ocarina of Time, Ico