Ledning

Ledningen i Thunderful Group består av personer med mångårig erfarenhet från de olika verksamhetsgrenarna.

Namn   Befattning Ingår i koncern-
ledningen sedan
Anställd i
Bolaget sedan*
Innehav i
Bolaget*
Martin Walfisz  CEO 2023 2023 14 880 A
250 000 TO
Annette Colin Interim CFO 2023 2023 -
Agostino Simonetta Chief Strategy & 
Investment Officer
2021 2021 12 839 A
80 000 TO

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier (”A”) och teckningsoptioner (”TO”) som utgivits inom ramen för Bolagets incitamentsprogram. 

Martin Walfisz

Martin Walfisz

CEO

Bakgrund och utbildning:
Mjukvaruingenjör och hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola. Martin Walfisz är sedan drygt tjugofem år aktiv som entreprenör, företagsledare och investerare i spelbranschen. Han grundade år 1997 Massive Entertainment (numera en del av Ubisoft), där han var VD fram till 2009. Sedan dess har Martin haft ledande befattningar och styrelseuppdrag i en mängd spelbolag, samt byggt upp spelinvesterings­verksamheten Nordisk Games för mediekoncernen Egmont. Han är även grundare till branschföreningen för svenska spelutvecklare, och var dess första ordförande.

Övriga pågående uppdrag i urval:
Styrelseordförande i Multiscription Holding ApS. Styrelseledamot I Cross Reality International AB och Game Habitat Southern Sweden AB.

Favoritspel Thunderful:
Lonely Mountains: Dowhill

Favoritspel Nintendo:
Super Mario Galaxy 

Annette Colin

Annette Colin

Interim Chief Financial Officer sedan augusti 2023

Född: 1965

Bakgrund och utbildning:

Ekonomi och juridik vid Lunds universitet. Annette har mer än 30 års erfarenhet och en lång karriär i ledande befattningar i globala internationella bolag, bland annat som CEO och CFO. Annette har exempelvis innehaft befattningar på Boule Diagnostics AB (publ), Biotage AB (publ), Annexin Pharmaceuticals AB (publ), Observe Medical International AB (publ), Stille AB (publ), Lindab International AB (publ), Perbio Science AB (publ) och EY.

Övriga pågående uppdrag i urval:
Styrelseledamot i Initiator Pharma A/S (publ), Sozap AB (publ), ProstaLund AB (publ), NorrDia AB och Colinex Capital AB.

Favoritspel Thunderful:
TBD

Favoritspel Nintendo:
Super Mario 64

Agostino Simonetta

Agostino Simonetta

Chief Strategy & Investment Officer

Chief Strategy & Investment Officer sedan 2021

Född: 1976

Bakgrund och utbildning:
Studier i filosofi & psykologi vid Universitetet i Genoa (ITA).

Övriga pågående uppdrag i urval:
Saknas

Favoritspel Thunderful:
SteamWorld Dig 2

Favoritspel Nintendo:
Zelda Ocarina of Time

Ägande styrelse och ledning

Åk till toppen