Revision och revisor

Bolagets revisor sedan bildandet 2019 är Grant Thornton Sweden AB, med Patric Hofréus som huvudansvarig revisor. Patric Hofréus är auktoriserad revisor och medlem i FAR.

GRANT THORNTON SWEDEN AB
Patric Hofréus
Box 7623
103 94 Stockholm

Sverige