Revision och revisor

Bolagets revisor är PwC Sverige AB, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor. Nicklas Kullberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR.

PwC Sverige AB
Nicklas Kullberg
113 97 Stockholm
Sverige

Åk till toppen