Styrelse

Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Bolagets styrelse består för närvarande av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelse­ordföranden. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

      Oberoende i förhållande till  
Namn Befattning Styrelse­ledamot sedan Bolaget och
bolags­ledningen
Större
aktieägare
Innehav i
Bolaget*
Patrick Svensk Styrelseordförande  2023 Ja Ja 15 000 A
Mats Lönnqvist  Styrelseledamot 2020 Ja Ja 156 879 A
Owe Bergsten  Styrelseledamot 2019 Ja Nej 17 913 693 A**
Tomas Franzén  Styrelseledamot 2020 Ja Ja 136 879 A
Sara Bach Styrelseledamot 2023 Ja Ja  


* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier (”A”) och teckningsoptioner (”TO”) som utgivits inom ramen för Bolagets incitamentsprogram.
** Genom Bergsala Holding som ägs av Owe Bergsten.

Patrick Svensk

Patrick Svensk

Styrelseordförande sedan 2023

Bakgrund och utbildning:
Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Patrick Svensk har sedan 1991 bland annat varit CEO för TV3 Sverige, Kanal 5, Zodiak Entertainment, Nice Entertainment och Bright Group samt styrelseordförande för Betsson, Readly och Scrive.

Övriga pågående uppdrag i urval:
Styrelseordförande i Scrive AB och Readly International AB. Styrelseledamot i PodX Group AB.

Mats Lönnqvist

Mats Lönnqvist

Styrelseledamot sedan 2020

Bakgrund och utbildning:
Civilekonomexamen vid Stockholms Handelshögskola. Mats Lönnqvist har över 30 års erfarenhet från arbete i ledande befattningar inom ekonomi och finans i internationella koncerner. Lönnqvist har bland annat varit CFO i det statliga bolaget Securum, samt CFO och vice verkställande direktör i Biacore, Esselte, Postnord och SAS.

Övriga pågående uppdrag i urval:
Styrelseordförande i bl.a Hydroscand Group AB, Ovacon AB och Spendrup Holding AB. Styrelseledamot i bl.a Norva 24 Group AB, Prosero Security Holding AB och Tagehus Holding AB.

Favoritspel Thunderful:
Lost in Random

Favoritspel Nintendo:
Pikmin 3

Owe Bergsten

Owe Bergsten

Styrelseledamot

Född: 1950

Bakgrund och utbildning:
Flertalet civilingenjörskurser vid Chalmers tekniska högskola. Owe Bergsten grundade Bergsala 1976 tillsammans med Pierre Sandsten och Lars-Göran Larsson och har drivit och varit verksam inom Bergsala sedan starten.

Övriga pågående uppdrag i urval:
Styrelseordförande i Havsskatten AB. Styrelseledamot i Bergsala Holding AB, Logi & Bastu på Käringön AB och Orrviken Invest Aktiebolag.

Favoritspel Thunderful:
SteamWorld Dig

Favoritspel Nintendo:
Zelda: Wind Waker

Tomas Franzén

Tomas Franzén

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1962

Bakgrund och utbildning:
Civilingenjörsutbildning, Industrial and Management Engineering vid Linköping universitet. Tomas Franzén har mångårig erfarenhet som verkställande direktör inom Bonnierkoncernen, Com Hem, Eniro och Song Networks (sedermera TDC).

Övriga pågående uppdrag i urval:
Styrelseordförande i bl.a Bonnier News Group AB och TietoEvry Corp. Styrelseledamot i bl.a Axel Johnson Aktiebolag, Dustin Group AB och Liljedahl Group AB.

Favoritspel Thunderful:
Wavetale

Favoritspel Nintendo:
Super Mario Odyssey

Sara Bach

Sara Bach

Styrelseledamot sedan 2023

Bakgrund och utbildning:
Civilingenjör i Medieteknik vid Linköpings Universitet. Sara Bach har arbetat i spelbranschen sedan 2006, främst i ledarskapsroller med fokus på produkt och produktion. Sara har ansvarat för stora spelprojekt på EA DICE samt varit ansvarig för spelproduktion på King.

Övriga pågående uppdrag i urval:
Ansvarig för all spelutveckling på Mojang AB, skapare av Minecraft, Minecraft Dungeons, Minecraft Legends mm.

Favoritspel Thunderful:
Planet of Lana

Favoritspel Nintendo:
Zelda: Tears of the Kingdom

Ägande styrelse och ledning

Åk till toppen