Styrelse

Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Bolagets styrelse består för närvarande av fem ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

       Oberoende i förhållande till  
Namn Befattning Styrelseledamot sedan Bolaget och
bolagsledningen
Större
aktieägare
Innehav i
Bolaget*
Mats Lönnqvist  Styrelseordförande 2020 Ja Ja 136 879 S
Owe Bergsten  Styrelseledamot 2019 Ja Nej 34 285 000 S**
Tomas Franzén  Styrelseledamot 2020 Ja Ja 136 879 S
Oskar Burman  Styrelseledamot 2020 Ja Ja 84 175 W (ii)
Cecilia Ogvall  Styrelseledamot 2020 Ja Ja 84 175 W (ii)

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier (”A”) och teckningsoptioner serie 2020/2023 (ii) (”TO (ii)”) som utgivits inom ramen för Bolagets incitamentsprogram.
** Genom Bergsala Holding, som till 80 procent ägs av Owe Bergsten.

Mats Lönnqvist

Mats Lönnqvist

Styrelseordförande sedan 2020

Född: 1954

Utbildning: Civilekonomexamen vid Stockholms Handelshögskola

Bakgrund: Över 30 års erfarenhet från arbete i ledande befattningar inom ekonomi och finans i internationella koncerner. Lönnqvist har bland annat varit CFO och vice verkställande direktör i de börsnoterade bolagen Biacore, Esselte och SAS, samt i de statliga bolagen Securum och Postnord. Lönnqvist har omfattande erfarenhet av styrelsearbete och ordförandeskap från såväl privatägda som börsnoterade företag i Sverige och utomlands. Sedan 2015 arbetar Lönnqvist heltid med sina styrelseuppdrag. 

Övriga pågående uppdrag (i urval): Ordförande i 21 Grams AB, 21 Grams Holding AB, Hydroscand Group AB, Ovacon AB och Spendrup Holding AB. Ledamot i bl a BAM Intressenter AB, Bordsjö Skogar AB, Norva 23 Holding AB, Porall AB, Prosera Security Holding AB, Solkompaniet Sverige AB och Tagehus Holding AB. Verkställande direktör i Resolvator Aktiebolag. 

Favoritspel Thunderful: SteamWorld Quest
Andra favoritspel: Pikmin 3


Owe Bergsten

Owe Bergsten

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1950

Utbildning: Flertalet civilingenjörskurser vid Chalmers tekniska högskola.

Bakgrund: Grundade Bergsala 1976 tillsammans med Lars-Göran Larsson och har drivit och varit verksam inom Bergsala sedan starten.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Handic Trading AB, Havsskatten AB och Ontopgames AB. Styrelseledamot i Logi & Bastu på Käringön AB och Orrviken Invest Aktiebolag.

Favoritspel Thunderful: SteamWorld Dig
Andra favoritspel: Zelda: Wind Waker


Tomas Franzén

Tomas Franzén

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1962

Utbildning: Civilingenjörsexamen vid Linköpings universitet

Bakgrund: Mångårig erfarenhet som verkställande direktör och styrelseordförande inom Bonnierkoncernen, Com Hem, Eniro och Song Networks (sedermera TDC). Franzén är för närvarande professionell styrelseledamot och har ett flertal befattningar i såväl noterade som privata bolag.

Övriga pågående uppdrag (i urval): Styrelseordförande i AB Dagens Nyheter, AB Kvällstidningen Expressen, BOLD Printing Malmö AB, Bonnier Business Media Sweden AB, Bonnier Magazines & Brands AB, Bonnier News Group AB, Bonnier News Local AB, Bonnier News Sweden AB, Dagens Industri Aktiebolag, Elajo Invest Aktiebolag (publ), Fibertjänst Holding AB, Helsingborgs Dagblad Aktiebolag, Sappa Holding AB, Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag, Sydsvenska Dagbladets Försäljningsaktiebolag och Tidnings AB Marieberg. Ledamot i bl a AIK Fotboll AB, Axel Johnson Aktiebolag, Bonnier Business Press AB, Den Digitala Väktaren i Sverige AB, Dustin Group AB, Hydroscand Group AB, Martin & Servera Aktiebolag, Ovacon AB, Safe Solutions CCTV Kameracentral AB och Zenterio AB (publ). Verkställande direktör i TF Invest AB.

Favoritspel Thunderful: Zombie Vikings
Andra favoritspel: Super Mario Odyssey


Oskar Burman

Oskar Burman

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1975

Utbildning: Gymnasieutbildning

Bakgrund: Började arbeta professionellt inom spelindustrin för 25 år sedan då han var med och grundande en av de första spelutvecklarna i Norden, Unique Development Studios. Tidigare erfarenheter innefattar startandet av Rovios spelstudio i Stockholm, där han var med och skapade Angry Birds 2, arbete som Studio Manager på Avalanche Studios och varit studiochef för Easy Studios, en del av EA DICE. 

Övriga pågående uppdrag: Grundare, VD och styrelseordförande Fast Travel Games AB. Styrelseledamot i Stugan AB (svb). 

Favoritspel Thunderful: Stick it to the Man!
Andra favoritspel: Goldeneye 007


Cecilia Ogvall

Cecilia Ogvall

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1966

Utbildning: Jur. kand. vid Uppsala universitet

Bakgrund: Mångårig internationell erfarenhet som chefsjurist på financial services-bolaget Global Blue Group. Dessförinnan advokat vid Advokatfirman Vinge och MAQS Advokatbyrå.

Övriga pågående uppdrag: Bolagsman i Cecilia Ogvall Handelsbolag.

Favoritspel Thunderful: Anthill
Andra favoritspel: Picross