Finansiella mål på medellång sikt

Tillväxt

  • Thunderful Games har som mål att leverera en årlig organisk försäljningstillväxt som överstiger 25 %, kompletterat med tilläggsförvärv, och;
  • Thunderful Distribution (exklusive Nintendo-verksamheten) har som mål att leverera en årlig organisk tillväxt på 5-7 % och tillväxten för Nintendo-verksamheten kommer vara nära korrelerad med utvecklingen av Nintendo och dess plattformslanseringar

Lönsamhet

  • Thunderful Games strävar efter att leverera en EBIT-marginal på minst 35 %, och;
  • Thunderful Distribution (inklusive Nintendo-verksamheten) strävar efter att bibehålla en EBIT-marginal på 8 %

Kapitalstruktur

  • Thunderful Group har som mål att ha räntebärande nettoskuld i relation till justerad EBITDA före jämförelseförstörande poster (på en rullande 12-månaders basis) under 1,5x, exklusive tillfälliga avvikelser från förvärv

Utdelningspolicy

  • Thunderful Group avser att investera vinster och kassaflöden i organiska tillväxtinitiativ och förvärv i syfte att stärka värdeskapandet och avser därför inte att betala årlig utdelning på medellång sikt
Åk till toppen