Strategi för Thunderful Development

Development har primärt tre strategiska fokusområden som utgår ifrån och möjliggörs av Koncernens övergripande affärsstrategi.

  • IP-centrerad utveckling: Koncernen bedömer att det är viktigt för den kommersiella framgången att pågående och framtida spelutveckling överensstämmer med vad Koncernen och dess community av spelare anser kännetecknar ett Thunderful-spel. Bolaget strävar efter att utveckla spel med potential att bli ett starkt varumärke som kan generera uppföljare, tilläggsköp och intäkter över lång tid. Därtill ser Koncernen ytterligare potential i spelupplevelser och karaktärer med förutsättning att utvecklas även på andra medium.

  • Plattformsavtal: Koncernen arbetar strategiskt med att utveckla sina etablerade relationer med plattformsägare och proaktivt etablera fler, större och mer lukrativa plattformssamarbeten. I kombination med strategiska plattformssamarbeten ser Koncernen ytterligare potential kommande år i att utveckla spelupplevelser som lämpar sig för nya spellösningar såsom streaming- och prenumerationsplattformar.

  • Ökad investeringstakt: Koncernen ämnar allokera operativa kassaflöden från distributionsverksamheten för att öka investeringstakten inom spelutveckling och möjliggöra fler projekt och påskyndad spelutveckling. Vidare kommer Koncernen stödja den organiska tillväxten med kompletterande tilläggsförvärv.