Strategi för Thunderful Development

Development har primärt tre strategiska fokusområden som utgår ifrån och möjliggörs av Koncernens övergripande affärsstrategi.

  • IP-centrerad utveckling: Koncernen bedömer att det är viktigt för den kommersiella framgången att pågående och framtida spelutveckling överensstämmer med vad Koncernen och dess community av spelare anser kännetecknar ett Thunderful-spel. Bolaget strävar efter att utveckla spel med potential att bli ett starkt varumärke som kan generera uppföljare, tilläggsköp och intäkter över lång tid. Därtill ser Koncernen ytterligare potential i spelupplevelser och karaktärer med förutsättning att utvecklas även på andra medium.

  • Plattformsavtal: Koncernen arbetar strategiskt med att utveckla sina etablerade relationer med plattformsägare och proaktivt etablera fler, större och mer lukrativa plattformssamarbeten. I kombination med strategiska plattformssamarbeten ser Koncernen ytterligare potential kommande år i att utveckla spelupplevelser som lämpar sig för nya spellösningar såsom streaming- och prenumerationsplattformar.

  • Ökad investeringstakt: Koncernen ämnar allokera operativa kassaflöden från distributionsverksamheten för att öka investeringstakten inom spelutveckling och möjliggöra fler projekt och påskyndad spelutveckling. Vidare kommer Koncernen stödja den organiska tillväxten med kompletterande tilläggsförvärv.
Åk till toppen