Strategi för Thunderful distribution

Distribution har primärt fyra strategiska fokusområden som utgår från och möjliggörs av Koncernens övergripande affärsstrategi.

  • Bibehålla starka relationer: Koncernen bedömer att det är fundamentalt att bibehålla de starka relationer och partnerskap som dotterbolagen Bergsala, Amo Toys och Nordic Game Supply har med varumärkesägare och kunder för att fortsatt kunna erhålla och förhandla lönsamma kontrakt samt få tillgång till de starkaste varumärkena globalt.

  • Nya kontrakt: Med utgångspunkt i segmentets befintliga varumärkesportfölj avser Koncernen att öka antalet varumärken för att nå nya konsumentgrupper inom Amo Toys och Nordic Game Supply. Vidare avser Koncernen att ha ett strategiskt fokus på brädspelsmarknaden som Koncernen bedömer har stor till kommande år.

  • Egna varumärken: Koncernen arbetar strategiskt med att utveckla och stärka Amo Toys och Nordic Game Supplys egna varumärken. Detta bedömer Koncernen kommer stärka segmentets lönsamhet ytterligare samt öka dotterbolagens kontroll ytterligare i distributionsvärdekedjan.

  • Stärka Koncernen: Koncernen ämnar allokera operativa kassaflöden från distributionsverksamheten för att möjliggöra investeringar i segmentet Games samtidigt som investeringar genomförs på ett ansvarfullt vis som inte påverkar distributionsverksamheten negativt.
Åk till toppen