Strategi för Thunderful Publishing

Publishing har primärt tre strategiska fokusområden som utgår ifrån och möjliggörs av Koncernens övergripande affärsstrategi.

  • Fullserviceerbjudande: Koncernen arbetar strategiskt med att utveckla Publishings förlagsverksamhet och erbjudande till oberoende spelutvecklare och för självförläggning av egenutvecklade spel. Detta för att säkerställa marknadsledande service i form av såväl kommunikation och marknadsföring som försäljning och kontakt med plattformsägare.

  • Hög kvalité: Koncernen anser att det är viktigt att bibehålla samt vidareutveckla Publishings urvalsprocess av såväl internt som externt utvecklade spel för att säkerställa Thunderful Groups position som en högkvalitativ spelutvecklare och leverantör.

  • Ökad investeringstakt: Koncernen ämnar allokera operativa kassaflöden från distributionsverksamheten för att öka investeringstakten inom förlagsprojekt med externa oberoende spelutvecklare och möjliggöra fler och större investeringar.
Åk till toppen