Inbjudan till presentation av Thunderful Groups delårsrapport Q3 2021

Thunderful Group inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 16 november 2021, kl. 10.30 CET.

Delårsrapporten för q3 2021 presenteras och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen. En inspelad version av presentationen kommer även finnas tillgänglig på Thunderful Groups hemsida.  Presentationen kommer att hållas på engelska. Delårsrapporten publiceras kl. 07.30 den 16 november 2021.

Närvarande:
Brjann Sigurgeirsson, CEO
Anders Maiqvist, CFO

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46850558374
UK: +443333009269
US: +16467224957

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:
https://tv.streamfabriken.com/thunderful-group-q3-2021

För mer information, vänligen kontakta:
Brjann Sigurgeirsson, CEO, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Tel: +46 708 16 16 32


Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern verksam inom utveckling, förläggning och investeringar i spel samt distribution av Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Helsingborg, Helsingfors, Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Skövde, Sunderland och Århus. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.