Thunderful förvärvar mobilspels-utvecklaren Early Morning Studio

Thunderful Group presenterar idag förvärvet av den stockholmsbaserade spel-utvecklaren Early Morning Studio, som har en historia av att lansera framgångsrika mobilspelstitlar. Thunderful ger sig därmed på allvar in i mobilspelsbranschen och skaffar genom förvärvet nyttig expertis på området, att lägga till bolagets redan starka närvaro inom PC- och konsolspel.

Early Morning Studio, i dagsläget sjutton utvecklare, är kända för sina fängslande RPG-spel som hittat sin publik på mobilmarknaden. Med de starka titlarna Vampire's Fall: Origins (2018) – med fler än 10 miljoner spelare hittills – Champions of Avan (2021) och Vendir: Plague of Lies (full lansering planerad till 2022), har Early Morning Studio hittat ett koncept som gör dem till ett värdefullt tillskott till Thunderful-familjen. De indirekta säljarna är de gemensamma grundarna och huvudägarna, Emir Kuljanin och Kristian Andersson.

"Early Morning Studio är ett spännande företag som tillför stort värde för oss", säger Brjánn Sigurgeirsson, VD för Thunderful Group. "Vi letar alltid efter studior som redan släppt fantastiska spel, och Early Morning Studio är ett utmärkt exempel. De är på frammarsch och spelen är guldkorn. Vi är glada över att få vara med på deras resa när vi nu på riktigt ger oss in i mobilspelsvärlden, ett område vi ska utveckla jämte vår konsol- och PC-verksamhet. Early Morning Studio skapar engagerande free to play-titlar i ett gigantiskt, växande segment.”

Thunderful Group betalar en initial köpeskilling om 80,0 MSEK på kassa- och skuldfri basis, varav 45,0 MSEK betalas kontant och 35,0 MSEK betalas genom kvittning mot nyemitterade aktier i Thunderful Group. Teckningskursen per aktie ska motsvara volymvägd genomsnittskurs för en aktie i Thunderful Group över de tio senaste handelsdagarna på Nasdaq First North omedelbart före publiceringen av detta pressmeddelande på Thunderful Groups hemsida, motsvarande 58,595 SEK per aktie, vilket ger säljarna rätt till 597 321 aktier i Thunderful Group.

Utöver den initiala köpeskillingen kan ytterligare en tilläggsköpeskilling om maximalt 270,0 MSEK utbetalas till säljaren. För räkenskapsåret 2021 kan säljaren erhålla maximalt 16,0 miljoner SEK som ska betalas kontant under förutsättning att Early Morning Studio når justerade EBIT-nivåer överstigande 13,0 MSEK under nämnda räkenskapsår. Vidare, och förutsatt att vissa finansiella mål i enlighet med tabellen nedan uppfylls, kan säljaren erhålla ytterligare tilläggsköpeskilling om 1,0x justerad EBIT för räkenskapsåren 2022-2023, 2024, 2025 och 2026, varav maximalt femtio procent kan komma att betalas i nyemitterade aktier i Thunderful Group och resten i kontanter. Den totala maximala köpeskillingen för transaktionen är därför 350,0 MSEK. Alla nyemitterade aktier är föremål för en lock-up på 12 månader från det aktuella datumet för tilldelning av aktierna.

År Justerad EBIT, minimum
2022-2023 58,000,000 SEK
2024 38,000,000 SEK
2025 40,000,000 SEK
2026 60,000,000 SEK


Under perioden januari-december 2021 förväntas Early Morning Studio generera en nettoomsättning på cirka 17–19 miljoner kronor och en justerad EBIT på 12–13 miljoner kronor. Multipeln för EV/justerad EBIT 2021 kommer att vara 6,4x för den initiala köpeskillingen, baserat på median EBIT för 2021. Early Morning Studio förblir ett oberoende spelutvecklingsföretag och kommer att rapporteras som en del av Thunderfuls Games-segment.

"Vi är verkligen glada över att bli en del av Thunderful", säger Early Morning Studios VD Emir Kuljanin. "De ger oss det stöd vi behöver för att förverkliga vår kreativa vision med de spännande mobila projekt vi har på gång, och kommer att kunna dra nytta av deras enorma kunskap och erfarenhet för att hjälpa oss att skapa de bästa möjliga spelen”.

Rådgivare
I samband med transaktionen har Setterwalls Advokatbyrå agerat som juridiska rådgivare, och EY som finansiell rådgivare.

Presentation och Q&A
I samband med förvärvet av Early Morning Studio har Thunderful Group publicerat en presentation samt en intervju med VD Brjann Sigurgeirsson. Du hittar dem här: https://thunderfulgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-presentationer-och-audiocasts

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 07:25 CET den 16 november 2021.

VD-kommentar

 

För mer information, vänligen kontakta:
Brjánn Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Phone: +46 708 16 16 32


Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern verksam inom utveckling, förläggning och investeringar i spel samt distribution av Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Helsingborg, Helsingfors, Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Newcastle, Skövde, Stockholm, Sunderland och Århus. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.