Thunderful utökar ledningsgruppen och tillsätter Agostino Simonetta som ny chef för Thunderful Games

Thunderful Group fortsätter att accelerera tillväxtstrategin inom Thunderful Games genom att tydliggöra ansvarsområden och allokera ytterligare resurser.

Agostino Simonetta anslöt som Chief Strategy and Investment Officer den 1 juli 2021 efter sju år på Microsoft, där han varit chef för Global Partnership Management på ID@Xbox-programmet. Simonetta har också arbetat på PlayStation Europe, SEGA Europe och THQ under sina två decennier i spelbranschen.

I sin nya roll som Chief Games Officer för Thunderful Group och chef för Thunderful Games kommer Simonetta att fokusera på att accelerera tillväxten inom samtliga tre affärsområden, Thunderful Development, Thunderful Publishing samt Thunderful Investment.

Simonettas utnämning är en del av strategin framåt, där Thunderful tydliggör ansvarsområden och allokerar ytterligare resurser till spelföretagen, som kommer att fortsätta att drivas decentraliserat. Eddie Beardsmore (VP of Development), Dieter Schoeller (VP of Publishing) samt Callum Underwood (VP of Investment) kommer att ansvara för respektive område. Totalt innefattar Thunderful Games drygt 300 anställda.

"Vi vill tydliggöra våra verksamheter och ansvarsområden. Det är strategiskt rätt att stärka upp spelverksamheten, och Agostino är rätt person att ta Thunderful Games till nästa nivå", säger Thunderful Groups VD Brjann Sigurgeirsson.

Som en del i omorganisationen avslutar Klaus Lyngeled, tidigare Head of Development, sin anställning hos Thunderful Group. Lyngeled, som tidigare grundat framgångsrika Zoink Games, har bidragit till att föra spelverksamheten framåt och att genomföra omorganisationen. Lyngeled kommer att kvarstå i tjänst under sex månader.

"Klaus har med säregen kreativitet utvecklat ett flertal kvalitativa speltitlar och IP:n under åren med Zoink Games och numera Thunderful Development. Jag vill tacka honom för hans goda insatser, och önskar honom all lycka i framtiden med nya projekt”, säger Thunderful Groups VD Brjann Sigurgeirsson.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Brjánn Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Phone: +46 708 16 16 32


Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern verksam inom utveckling, förläggning och investeringar i spel samt distribution av Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Helsingborg, Helsingfors, Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Skövde, Stockholm, Sunderland och Århus. Koncernens övergripande mål att tillhanda-hålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.