Thunderful förlänger distributionsavtal med Nintendo

Thunderful Group AB:s dotterbolag Bergsala AB har idag tecknat avtal avseende förlängning av distributionsavtalet med Nintendo of Europe GmbH.

Det befintliga distributionsavtalet avseende Nintendo-produkter i Norden och Baltikum mellan Bergsala AB och Nintendo of Europe GmbH, vilket ursprungligen löper till den 31 mars 2022, har förlängts för ytterligare en tvåårsperiod. Villkoren i allt väsentligt är oförändrade.

“Vi är nöjda med och stolta över att förlänga vårt redan långa samarbete med Nintendo,” säger Brjánn Sigurgeirsson, VD på Thunderful Group. “Det är ett unikt partnerskap inom distribution som nu sträcker sig över mer än 40 år. Vi ser fram emot att fortsätta leverera Nintendos fantastiska produkter till såväl unga som gamla i Norden och Baltikum.”

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 19:10 CET den 16 februari 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Brjánn Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Phone: +46 708 16 16 32


Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern verksam inom utveckling, förläggning och investeringar i spel samt distribution av Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Helsingborg, Helsingfors, Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Skövde, Stockholm, Sunderland och Århus. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.