Thunderful Group välkomnar Lennart Sparud som ny Chief Financial Officer

Göteborgsbaserade gamingbolaget Thunderful Group AB tillkännager idag att företaget utsett Lennart Sparud till ny Chief Financial Officer (CFO). Lennart Sparud har bland annat många års erfarenhet som CFO på börsnoterade Hexatronic Group. Thunderfuls nuvarande CFO Anders Maiqvist stannar kvar i rollen tills överlämningen är fullbordad.

Thunderful Group AB presenterade nyligen en stark ny ledningsgrupp för segmentet Games. Företaget fortsätter på den inslagna vägen, och berättar idag att Lennart Sparud kommer att tillträda som ny CFO när hans nuvarande anställning som CFO på Profura AB löper ut, vilket sker senast 1:a oktober i år. Han efterträder därmed Anders Maiqvist, som framöver kommer att fokusera på bolagets förvärvsprocesser.

Lennart Sparud är en rutinerad börs-CFO som bland annat varit högst delaktig i arbetet med att ta Hexatronic Group från First North till Nasdaq Mid Cap. Thunderful Group är i början av sin tillväxtresa, och räknar med att dra nytta av hans erfarenheter.

”Lennart ansluter till oss med lång och gedigen erfarenhet av att driva noterade tillväxtbolag”, säger Thunderful Groups VD Brjánn Sigurgeirsson. ”Thunderful Group har växt kraftigt under de senaste åren, och vi har en mycket spännande resa framför oss. Under året som gått har vi konsekvent förstärkt på ledande positioner i bolaget, och vår nye CFO är ytterligare ett exempel på hur vi bygger för framtiden.”

Utöver att bygga upp välfungerande ekonomiorganisationer har Lennart Sparud i tidigare roller bland annat säkerställt compliance inom flera områden såsom efterlevnad av börsregler, redovisning och rapportering till finansmarknaden. Han har varit inblandad i förvärv på global nivå, förhandlingar och finansieringsfrågor, och har framgångsrikt etablerat strukturer i entreprenörsdrivna bolag under stark tillväxt i internationella miljöer.

”Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot den intressanta och spännande rollen som CFO på Thunderful Group, vars tillväxtresa just har börjat,” säger Lennart Sparud, tillträdande CFO. ”Med min bakgrund och erfarenhet av internationella börsnoterade tillväxtbolag är jag övertygad om att jag blir ett starkt tillskott till Thunderful Groups koncernledning.”

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 08:30 CET den 18 mars 2022

För mer information, vänligen kontakta:
Brjann Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Tel: +46 708 16 16 32


Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern som utvecklar, förlägger och investerar i dataspel, samt distribuerar Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Helsingborg, Helsingfors, Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Skövde, Stockholm, Sunderland och Århus. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.