Om Thunderful Group AB

Thunderful Group är en nordisk företagsgrupp verksam inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av bland annat Nintendoprodukter, spel, speltillbehör och leksaker.

Thunderful Group grundades 2019 efter en omstrukturering av företagsgrupperna Bergsala och Thunderful. Huvudkontoret är beläget I Göteborg. Thunderful Group är närvarande inom samtliga segment inom spelindustrin. Verksamheten är indelad i de två segmenten Games och Distribution.

Thunderful Group

Pressmeddelanden och nyheter

Super Mario – nu en del av Thunderful Group

30 januari 2020

Bergsala AB, som har distribuerat Nintendos produkter i Norden sedan 1981, bildar nutillsammans med spelutvecklaren och förlaget Thunderful AB samtdistributionsbolagen Amo Toys Nordic AB och Nordic Game Supply AB, den nyakoncernen Thunderful Group.