Regulatoriskt
Pressmeddelande

Thunderful Group utser Martin Walfisz till ny verkställande direktör

30 maj 2023

Thunderful Group AB (“Thunderful”) meddelar att styrelsen idag beslutat om att utse Martin Walfisz till ny VD. Martin är för närvarande styrelseledamot i bolaget och kommer att påbörja sin nya tjänst senast den 1 september 2023. Han efterträder Anders Maiqvist som varit tillförordnad VD sedan den 10 augusti 2022.

Regulatoriskt
Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Thunderful Group AB

28 mars 2022

Aktieägarna i Thunderful Group AB, org. nr 559230-0445, (”Bolaget”, ’’Thunderful’’), kallas till årsstämma onsdagen den 27 april 2022 kl. 16:30 på Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, 411 03 Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 15:45. För de aktieägare som är intresserade presenteras (med start 16:00) den uppmärksammade videoshowen Thunderful World, där vi visar prov på vår lineup av spel.

Regulatoriskt
Pressmeddelande

Thunderful Group välkomnar Lennart Sparud som ny Chief Financial Officer

18 mars 2022

Göteborgsbaserade gamingbolaget Thunderful Group AB tillkännager idag att företaget utsett Lennart Sparud till ny Chief Financial Officer (CFO). Lennart Sparud har bland annat många års erfarenhet som CFO på börsnoterade Hexatronic Group. Thunderfuls nuvarande CFO Anders Maiqvist stannar kvar i rollen tills överlämningen är fullbordad.

Regulatoriskt
Pressmeddelande

Thunderful förvärvar mobilspels-utvecklaren Early Morning Studio

16 november 2021

Thunderful Group presenterar idag förvärvet av den stockholmsbaserade spel-utvecklaren Early Morning Studio, som har en historia av att lansera framgångsrika mobilspelstitlar. Thunderful ger sig därmed på allvar in i mobilspelsbranschen och skaffar genom förvärvet nyttig expertis på området, att lägga till bolagets redan starka närvaro inom PC- och konsolspel.

Regulatoriskt
Pressmeddelande

Thunderful förvärvar Robot Teddy och etablerar ny division inom gaming: Thunderful Investment

27 oktober 2021

Thunderful Group presenterar idag förvärvet av Robot Teddy i samband med att bolaget skapar en ny division som ska fokusera på investeringar i spelprojekt, och som läggs till bolagets redan framgångsrika spelutvecklings- och förlagsverksamheter. Robot Teddy är baserade i Storbritannien, och har anställda och partners i Filippinerna, Sydafrika, Nederländerna och Kanada.

Regulatoriskt
Pressmeddelande

Thunderful välkomnar tidigare ID@Xbox-chefen Agostino Simonetta som ny Chief Strategy & Investment Officer

29 juni 2021

Thunderful Group tillkännager idag att spelindustriveteranen Agostino Simonetta blir ny Chief Strategy & Investment Officer (CSO) för Thunderful Group. Simonetta var tills nyligen chef för Global Partnership Management på Microsofts ID@Xbox-program, och kommer hos Thunderful att helt fokusera på Games-segmentet.

Regulatoriskt
Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Thunderful Group AB den 27 april 2021

27 april 2021

Thunderful Group AB har hållit årsstämma den 27 april 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Regulatoriskt
Pressmeddelande

Thunderful slutför förvärv av Headup GmbH och välkomnar Dieter Schoeller som Head of Publishing för koncernen

15 mars 2021

Thunderful Group AB (”Thunderful”) meddelar idag att förvärvet av Headup GmbH (”Headup”) har slutförts. Transaktionen offentliggjordes i ett pressmeddlande den 24 februari 2021 då det meddelades att Thunderful ingått ett avtal att förvärva Headup till en total maximal köpeskilling om 11 miljoner EUR.

Regulatoriskt
Pressmeddelande

Förtydliganden avseende bokslutskommuniké för 2020

25 februari 2021

Thunderful Group AB (”Thunderful”) lämnar förtydliganden avseende bokslutskommuniké för 2020 och noterar att det bokförda rörelseresultatet för Coatsink Software justerats och reviderats lokalt vilket medfört negativ påverkan på Thunderful Games resultat för perioden 1 oktober – 31 december 2020 genom en minskad nettoomsättning. Vidare noterar Thunderful behov av ett förtydligande av nyckeltalen nettoomsättning och EBITDA inom segmentet Thunderful Distribution. Slutligen förtydligar Thunderful ökningen av Övriga externa kostnader.  

Regulatoriskt
Pressmeddelande

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Thunderful Group

16 december 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och ABG Sundal Collier AB (tillsammans "Joint Global Coordinators"), har idag meddelat Thunderful Group AB ("Thunderful Group") och Bergsala Holding AB att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden har avslutats.