Regulatoriskt
Pressmeddelande

Thunderful välkomnar tidigare ID@Xbox-chefen Agostino Simonetta som ny Chief Strategy & Investment Officer

29 juni 2021

Thunderful Group tillkännager idag att spelindustriveteranen Agostino Simonetta blir ny Chief Strategy & Investment Officer (CSO) för Thunderful Group. Simonetta var tills nyligen chef för Global Partnership Management på Microsofts ID@Xbox-program, och kommer hos Thunderful att helt fokusera på Games-segmentet.

Regulatoriskt
Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Thunderful Group AB den 27 april 2021

27 april 2021

Thunderful Group AB har hållit årsstämma den 27 april 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Regulatoriskt
Pressmeddelande

Thunderful slutför förvärv av Headup GmbH och välkomnar Dieter Schoeller som Head of Publishing för koncernen

15 mars 2021

Thunderful Group AB (”Thunderful”) meddelar idag att förvärvet av Headup GmbH (”Headup”) har slutförts. Transaktionen offentliggjordes i ett pressmeddlande den 24 februari 2021 då det meddelades att Thunderful ingått ett avtal att förvärva Headup till en total maximal köpeskilling om 11 miljoner EUR.

Regulatoriskt
Pressmeddelande

Förtydliganden avseende bokslutskommuniké för 2020

25 februari 2021

Thunderful Group AB (”Thunderful”) lämnar förtydliganden avseende bokslutskommuniké för 2020 och noterar att det bokförda rörelseresultatet för Coatsink Software justerats och reviderats lokalt vilket medfört negativ påverkan på Thunderful Games resultat för perioden 1 oktober – 31 december 2020 genom en minskad nettoomsättning. Vidare noterar Thunderful behov av ett förtydligande av nyckeltalen nettoomsättning och EBITDA inom segmentet Thunderful Distribution. Slutligen förtydligar Thunderful ökningen av Övriga externa kostnader.  

Regulatoriskt
Pressmeddelande

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Thunderful Group

16 december 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och ABG Sundal Collier AB (tillsammans "Joint Global Coordinators"), har idag meddelat Thunderful Group AB ("Thunderful Group") och Bergsala Holding AB att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden har avslutats.