Thunderful Group förvärvar Coatsink Software

05 oktober 2020 · Bifogade filer
Thunderful Group AB ("Thunderful" eller "the Group") förvärvar 100 procent av den brittiska spelutvecklingsstudion Coatsink Software Ltd ("Coatsink") mot en ersättning upfront på 23 miljoner GBP plus en earn-out-komponent som potentiellt kan resultera i en maximal total ersättning på 65,5 miljoner GBP. Efter transaktionen kommer grundare och flera nyckelpersoner i Coatsink att bli aktieägare i Thunderful.

Coatsink, med huvudkontor i Sunderland, Storbritannien, bildades i december 2009 av Tom Beardsmore och Paul Crabb. Idag är det en mångsidig och snabbfotad utvecklingsstudio och publisher med ett gott rykte inom branschen. De senaste utmärkelserna inkluderar den kritikerrosade Oculus Quest-lanseringstiteln Shadow Point, Oculus Go-titeln Augmented Empire, partnerskapet med Boneloaf on Gang Beasts och det publicistiska partnerskapet avseende det framgångsrika Onward.

Thunderful kommer att betala 23 miljoner GBP i förskott, varav 11,5 miljoner GBP betalas kontant och 11,5 miljoner GBP i nyemitterade Thunderful-aktier. Dessutom kommer Thunderful att betala en earn-out-komponent som baseras på Coatsinks resultat 2021 och 2022. Ersättningen, som kommer att betalas i en blandning av kontanter och Thunderful-aktier, begränsas till 42,5 miljoner GBP, och kommer endast erläggas om Coatsink överstiger sina finansiella mål för 2021 och 2022. Den totala maximala köpeskillingen för förvärvet är således 65,5 miljoner GBP.

Vi har etablerat en bra relation med grundare och nyckelmedarbetare på Coatsink och tror att deras starka arbetsetik och företagskultur kommer att vara ett mycket värdefullt och starkt komplement till Thunderfuls befintliga verksamheter. Förvärvet är ett bra första exempel på hur vi tänker utnyttja koncernens kraftfulla kassaflöde framöver.”, säger Thunderful Groups VD, Brjann Sigurgeirsson.

Förvärvet är i linje med Thunderfuls strategi att expandera inom segmentet Games genom att ingå attraktiva avtal plattformsägare och som publisher. Förvärvet gör det möjligt för båda företagen att påskynda och stärka såväl pågående som framtida utvecklingsprojekt.

För närvarande arbetar Coatsink med fem tillkännagivna och icke tillkännagivna in-houseprojekt, inkluderande Jurassic World Aftermath och Transformers Battlegrounds. Därutöver bedrivs flera projekt gällande externa produktionsuppdrag och publicering. Sammantaget kommer dessa stärka Thunderfuls befintliga pipeline 2021 och 2022.

Coatsink förblir en oberoende utvecklingsstudio och kommer att rapporteras som en del av Thunderful Games.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ) fungerar som finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB och Muckle LLP fungerar som juridiska rådgivare i samband med transaktionen.

Bifogade filer

Åk till toppen