Inbjudan till presentation av Thunderful Groups bokslutskommuniké 2020

Thunderful Group inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 24 februari 2021, kl. 08.30 CET.

Bokslutskommunikén för år 2020 presenteras och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen. En inspelad version av presentationen kommer även finnas tillgänglig på Thunderful Groups hemsida.  Presentationen kommer att hållas på engelska. Bokslutskommunikén publiceras kl. 07.30 den 24 februari 2021.

Närvarande:
Brjann Sigureirsson, VD
Anders Maiqvist, CFO

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46 856642692
UK: +44 3333009032
US: +1 8335268384

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:
https://tv.streamfabriken.com/thunderful-group-q4-2020

För mer information, vänligen kontakta:
Brjann Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Tel: +46 708 16 16 32


Om Thunderful Group
Thunderful Group är en huvudsakligen Nordisk koncern verksam inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av exempelvis Nintendoprodukter, spel, speltillbehör och leksaker. Med huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor i Sunderland, Karlshamn, Kungsbacka, Århus, Skövde, Helsingfors, Malmö, Helsingborg, Köpenhamn, Larvik, Hohenwestedt och Hongkong, är Thunderful Groups övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.