Thunderful Group AB publicerar årsredovisning samt ersättningsrapport 2020

06 april 2021 · Bifogade filer

Thunderful Group AB publicerar härmed årsredovisning samt ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen och ersättningsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgängliga på bolagets hemsida: https://thunderfulgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-presentationer-och-audiocasts

Åk till toppen