Thunderful Groups dotterbolag Coatsink tecknar nya utvecklingsavtal med dotterbolag till Facebook

30 april 2021 · Bifogade filer
Thunderful Group AB (”Thunderful Group”) meddelar idag att brittiska dotterbolaget Coatsink Softward Ltd (”Coatsink Software”) tecknat avtal med dotterbolag till Facebook Inc kring nya och fleråriga spelutvecklings- och samarbetsprojekt, till ett sammanlagt värde av drygt 20 MUSD.

Coatsink Software har de senaste åren haft ett nära samarbete med Facebook Technologies LLC, företaget bakom ledande VR-headsets som Oculus Rift, det trådlösa Oculus Quest och dess uppföljare Oculus Quest 2. Facebook Technologies LLC äger varumärket Oculus och är helägt av Facebook Inc.

Facebook Inc annonserade kl 22:15 CEST idag ett förvärv av Downpour Interactive LLC, som utvecklat VR-spelet Onward, vilket förläggs av Coatsink Software. I samband med förvärvet kommer Facebook även att ta över förläggningen av Onward.

Thunderful Group kan nu meddela att Coatsink Software har signerat nya avtal med dotterbolag till Facebook Inc kring utveckling och samarbeten. Det sammanlagda värdet av de nya avtalen uppgår till drygt 20 MUSD, som fördelas enhetligt över utvecklingsmilstolpar i 10 kvartal med start Q3’2021.

Mer detaljer kring projekten kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 23:15 CEST den 30 april 2021.

Bifogade filer

Åk till toppen