Inbjudan till presentation av Thunderful Groups delårsrapport Q1 2021

10 maj 2021 · Bifogade filer
Thunderful Group inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 18 maj 2021, kl. 10.00 CET.

Delårsrapporten för q1 2021 presenteras och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen. En inspelad version av presentationen kommer även finnas tillgänglig på Thunderful Groups hemsida.  Presentationen kommer att hållas på engelska. Delårsrapporten publiceras kl. 08.00 den 18 maj 2021.

Närvarande:
Brjann Sigurgeirsson, CEO
Anders Maiqvist, CFO

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46850558369
DN: +4578723250
FI: +358981710523
NO: +4723963938
UK: +443333009261
US: +1 8335268381

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:
https://tv.streamfabriken.com/thunderful-group-q1-2021/register

Bifogade filer

Åk till toppen