Thunderful Group delårsrapport januari – mars 2021

18 maj 2021 · Bifogade filer
Ett spännande första kvartal med god lönsamhet

Första kvartalet januari–mars 2021

  • Intäkterna ökade med 8,0 procent till 568,3 MSEK (526,3 MSEK).
  • Justerad EBITA ökade med 11,7 procent till 54,5 MSEK (48,8 MSEK), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 9,6 procent (9,3 procent).
  • Justerad EBITDA ökade med 15,5 procent till 62,7 MSEK (54,3 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 11,0 procent (10,3 procent).
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 10,4 procent till 35,4 MSEK (39,5 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 6,2 procent (7,5 procent).
  • Kvartalets resultat uppgick till 13,2 MSEK (21,6 MSEK).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,19 SEK (0,43 SEK).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till –42,8 MSEK (–39,5 MSEK).
  • Thunderful Group förvärvade den tyska förläggaren och spelutvecklaren Headup GmbH den 15 mars 2021.

Händelser efter kvartalets slut
Den 30 april annonserade Thunderful Group att dotterbolaget Coatsink Software Ltd ingått nya spelutvecklingsavtal till ett värde överstigande 20 MUSD.

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:00 CEST den 18 maj 2021.

Åk till toppen