Försäljning av aktier i Thunderful Group AB

09 juni 2021 · Bifogade filer
Henrik Mathiasen, Head of Distribution på Thunderful Group AB (“Thunderful Group” eller “Bolaget”), har sålt totalt 250 000 aktier (“Försäljningen”) i Thunderful Group.

Bolaget har informerats att Henrik Mathiasen har sålt totalt 250 000 aktier i Thunderful Group. Försäljningen motsvarar 25,4% av hans totala innehav i Thunderful Group och 0,4% av Bolagets utestående aktier. Efter transaktionen äger Henrik Mathiasen 735 000 aktier i Thunderful Group, motsvarande 1,1% av de utestående aktierna.

Henrik Mathiasen, säljande aktieägare och Head of Distribution på Thunderful Group:

“Jag har varit anställd sedan 2010 och haft rollen som Head of Distribution sedan mars 2021. Under den här perioden har jag aldrig sålt några aktier, men av privatekonomiska skäl har jag nu beslutat att avyttra en liten del av mitt innehav i Thunderful Group. Jag tror på fortsatt framgång för Thunderful Group och kommer kvarstå som aktieägare och engagerad anställd.”

Transaktionen kommer rapporteras till Finansinspektionen enligt gällande regelverk.

Bifogade filer

Åk till toppen