Thunderful Group bokslutskommuniké januari–december 2021

Starkaste kvartalet för Thunderful Group hittills. Tillväxt och lönsamhets-förbättring inom distribution, lägre lönsamhet men organisk tillväxt inom Games.

FJÄRDE KVARTALET OKTOBER–DECEMBER 2021

 • Intäkterna ökade med 7,6 procent till 1 386,7 MSEK (1 288,3 MSEK)
 • Justerad EBITA ökade 22,0 procent till 117,6 MSEK (96,4 MSEK), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 8,5 procent (7,5 procent)
 • Justerad EBITDA ökade med 37,9 procent till 140,9 MSEK (102,2 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 10,2 procent (7,9 procent)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 23,5 procent till 83,7 MSEK (67,8 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 6,0 procent (5,3 procent)
 • Kvartalets resultat uppgick till 50,0 MSEK (34,5 MSEK)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,71 SEK (0,60 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18,6 MSEK (–165,4 MSEK)
 • Thunderful Group förvärvade Robot Teddy Ltd den 27 oktober 2021, se not 1 i bifogad PDF.
 • Thunderful Group förvärvade Early Morning Studio AB den 16 november, se not 1 i bifogad PDF.

PERIODEN JANUARI–DECEMBER 2021

 • Intäkterna ökade med 6,2 procent till 3 273,8 MSEK (3 082,3 MSEK)
 • Justerad EBITA ökade med 10,1 procent till 298,8 MSEK (271,5 MSEK), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 9,1 procent (8,8 procent)
 • Justerad EBITDA ökade med 22,3 procent till 356,5 MSEK (291,4 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 10,9 procent (9,5 procent)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med –2,8 procent till 208,8 MSEK (214,9 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 6,4 procent (7,0 procent)
 • Periodens resultat uppgick till 132,2 MSEK (137,4 MSEK)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,90 SEK (2,64 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –64,9 MSEK (–88,6 MSEK)
 • Thunderful Group har under året förvärvat spelförläggaren och spelutvecklaren Headup, animationsbolaget Tussilago, nystartade spelstudion To The Sky, spelstudion Stage Clear Studios, affärsutvecklingsbolaget Robot Teddy samt spelutvecklaren Early Morning Studio.
 • Thunderful Groups dotterbolag Coatsink Software Ltd ingick nya spelutvecklingsavtal till ett värde överstigande 20 MUSD.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • Bergsala AB har förlängt distributionsavtalet med Nintendo of Europe Gmbh, se sid. 17 i bifogad PDF.
 • Thunderful Group har ingått en bekräftad kreditfacilitet på 55 MEUR med Danske Bank, se sid. 17 i bifogad PDF.
 • Thunderful Group AB:s CFO Anders Maiqvist har beslutat att lämna sin post som CFO, se sid. 17 i bifogad PDF.

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 07:30 CET den 17 februari 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Brjánn Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Tel: +46 708 16 16 32

Anders Maiqvist, CFO, Thunderful Group
E-post: anders.maiqvist@thunderfulgroup.com
Tel: +46 739 37 24 36


Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern verksam inom utveckling, förläggning och investeringar i spel samt distribution av Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Helsingborg, Helsingfors, Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Skövde, Stockholm, Sunderland och Århus. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.