Thunderful Group ingår bindande avtal om förvärv av Jumpship Ltd

15 november 2022 · Bifogade filer
Thunderful Group (”Thunderful”) meddelar idag att bindande avtal avseende förvärv av samtliga aktier i den brittiska spelutvecklaren Jumpship Ltd (”Jumpship”) har träffats.

Jumpship, med huvudkontor i Guildford, Storbritannien, bildades 2017 och är en spelutvecklingsstudio med cirka 25 anställda och lanserar idag sitt första spel, sci-fi-äventyret Somerville. Grundare och säljare av majoriteten av aktierna, i Jumpship är Chris Olsen, kreativ skapare av Somerville universumet, samt Dino Patti, tidigare CEO och medgrundare till spelutvecklingsstudion Playdead, utvecklare av bl.a. succéerna Limbo och Inside. Utöver nyss refererade säljare förvärvas resterande aktier i Jumpship från tre stycken minoritetsägare. 

Thunderful betalar en initial köpeskilling om 6 MGBP på kassa- och skuldfri basis. Utöver den initiala köpeskillingen kan ytterligare en tilläggsköpeskilling om maximalt 24 MGBP, för perioden november 2022 till december 2027, utbetalas till säljarna. Säljarna kan erhålla maximalt 0,5x EBIT per räkenskapsår till dess att en ackumulerad EBIT om 12 MGBP har uppnåtts. Vid ackumulerad EBIT över 12 MGBP upp till 24 MGBP utgår 0,75x EBIT per räkenskapsår. Thunderful tillser även att befintliga aktieägarlån om totalt 2 MGBP återbetalas till relevanta aktieägare. 

Som en del av Thunderful Studios kommer Jumpship bibehålla entreprenöriell frihet och kreativ autonomi för att fortsätta skapa högklassiga story-drivna narrativa spel, medan studion också får tillgång till de supportfunktioner som Thunderful Games byggt upp i sin integrerade och decentraliserade struktur”, säger Anders Maiqvist tillförordnad VD i Thunderful Group.

"Jag känner mig väldigt nöjd med partnerskapet med Thunderful och vad det kommer att bidra med för Jumpship", säger medgrundaren och exekutiva producenten Dino Patti, som i samband med förvärvet också tillträder en roll som strategisk rådgivare inom Thunderful Games.

"Vårt team sätter sin egen kurs och det är fantastiskt att hitta en partner som inte bara förstår det, utan verkligen kan stödja oss. Thunderfuls etablerade relationer med nyckelplattformsinnehavare och expertis i att förlägga spel ger oss en infrastruktur där vi kan fokusera på det vi är bäst på: att skapa spel som utmanar vår publik både känslomässigt och intellektuellt", säger Jumpships Studio Director Claire Boissiere

Transaktionen förväntas slutföras under dagen.

Jumpship kommer att rapporteras som en del av segmentet Thunderful Games och Thunderful Group räknar med att Jumpship bidrar med nettoomsättning överstigande 70 MSEK i det fjärde kvartalet 2022.

Rådgivare
Ernst & Young har agerat som finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå och Muckle LLP som juridiska rådgivare i samband med transaktionen.

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 07.25 CET den 15 november 2022.

Bifogade filer

Åk till toppen