Thunderful Group AB tidigarelägger offentliggörandet av rapport för Q2 2023

15 juni 2023 · Bifogade filer

Thunderful Group AB tidigarelägger publiceringen av kvartalsrapporten för Q2 2023.

Thunderful Group AB har beslutat att tidigarelägga publiceringen av den andra kvartalsrapporten för 2023 till den 21 augusti 2023. Tidigare kommunicerat datum för publicering var den 24 augusti 2023.

Bifogade filer

Åk till toppen