Lennart Sparud slutar som CFO på Thunderful Group

30 juni 2023 · Bifogade filer

Thunderful Group AB (”Thunderful”) meddelar idag att Lennart Sparud på egen begäran har valt att avsluta sin anställning som Chief Financial Officer (CFO) för nya utmaningar utanför bolaget. Rekryteringsprocessen av ny CFO inleds omgående och Lennart Sparud kommer att kvarstå som bolagets CFO fram till senast den 30 december 2023.

“Lennart har varit starkt bidragande till den positiva operationella och finansiella utveckling som koncernen haft under det senaste året. Jag vill tacka Lennart för ett mycket gott samarbete och önska honom stort lycka till i framtiden i hans framtida utmaningar,” säger Anders Maiqvist, tillförordnad VD på Thunderful Group.
 
“Trots osäkra makroekonomiska omvärldsfaktorer är jag övertygad om att Thunderful, med dess välfungerande bolag och skickliga medarbetare, står väl rustat inför framtiden. Jag har efter moget övervägande dock valt att anta nya utmaningar utanför bolaget men jag kommer säkerställa en smidig överlämning till min efterträdare,” säger Lennart Sparud.

Bifogade filer

Åk till toppen