Thunderful Group delårsrapport januari–juni 2023

21 augusti 2023 · Bifogade filer

Stabilt kvartal med stark tillväxt

Andra kvartalet april–juni 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 23,2 procent till 715,3 MSEK (580,7 MSEK).
 •  Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 147,1 procent till 24,8 MSEK (10,0 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 3,2 procent (1,6 procent).
 • Justerad EBITDA ökade med 19,0 procent till 83,2 MSEK (69,9 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 10,7 procent (11,3 procent).
 • Justerad EBITA ökade med 56,0 procent till 50,1 MSEK (32,1 MSEK), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 6,5 procent (5,2 procent).
 • Kvartalets resultat uppgick till –60,4 MSEK (–21,8 MSEK).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till –0,86 SEK (–0,31 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –29,5 MSEK (–40,1 MSEK).
 • Koncernens likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick den 30 juni 2023 till 283,2 MSEK (335,2 MSEK).
 • Styrelsen utsåg Martin Walfisz till ny VD. Martin som tillträder 28 augusti 2023, efterträder Anders Maiqvist som varit tillförordnad VD sedan den 10 augusti 2022.
 • Lennart Sparud meddelade att han lämnar sin roll som CFO i Thunderful Group för nya utmaningar utanför bolaget. Rekryteringsprocessen för ny CFO påbörjades omgående.

Perioden januari–juni 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 12,8 procent till 1 270,7 MSEK (1 126,7 MSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 173,6 procent till 44,0 MSEK (16,1 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 3,2 procent (1,3 procent).
 • Justerad EBITDA ökade med 36,1 procent till 155,8 MSEK (114,4 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 11,2 procent (9,3 procent).
 • Justerad EBITA ökade med 70,3 procent till 102,6 MSEK (60,2 MSEK), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 7,4 procent (4,9 procent).
 • Periodens resultat uppgick till –47,0 MSEK (–20,7 MSEK).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till –0,67 SEK (–0,29 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 34,9 MSEK (162,6 MSEK).

 Händelser efter kvartalets slut
Inga väsentliga händelser efter kvartalets slut.
 
Telefonkonferens
Thunderful Group inbjuder till webcast 21 augusti 2023, kl. 11.00. Delårsrapporten för Q2 2023 presenteras och därefter finns möjlighet att ställa frågor. En inspelad version av presentationen kommer även finnas tillgänglig på Thunderful Groups hemsida. Presentationen kommer att hållas på engelska. Moderator för presentationen är Dennis Berggren, analytiker på Carnegie Investment Bank.

Bifogade filer

Åk till toppen