Thunderful Group delårsrapport januari–september 2023

15 november 2023 · Bifogade filer

Förbättrad lönsamhet inom Distribution

Tredje kvartalet juli–september 2023

 • Nettoomsättningen minskade med 9,4 procent till 626,2 MSEK (691,11) MSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 34,0 procent till 25,0 MSEK (37,9 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 4,0 procent (5,5 procent).
 • Justerad EBITDA ökade med 7,9 procent till 83,2 MSEK (77,1 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 13,3 procent (11,2 procent).
 • Justerad EBITA minskade med 18,5 procent till 48,9 MSEK (60,0 MSEK), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 7,8 procent (8,7 procent).
 • Kvartalets resultat uppgick till 24,7 MSEK (11,4 MSEK).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,35 SEK (0,16 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –62,0 MSEK (–54,3 MSEK).
 • Koncernens likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick den 30 september 2023 till 110,6 MSEK (222,9 MSEK).
 • Martin Walfisz tillträdde som ny VD i Thunderful Group 28 augusti 2023.
 • Annette Colin tillträdde som interim CFO för Thunderful Group 28 augusti 2023.

Perioden januari–september 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 4,5 procent till 1 865,0 MSEK (1 785,11) MSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 27,8 procent till 69,0 MSEK (54,0 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 3,7 procent (3,0 procent).
 • Justerad EBITDA ökade med 24,8 procent till 239,0 MSEK (191,5 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 12,8 procent (10,7 procent).
 • Justerad EBITA ökade med 26,0 procent till 151,5 MSEK (120,2 MSEK), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 8,1 procent (6,7 procent).
 • Periodens resultat uppgick till –22,3 MSEK (–9,2 MSEK).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,32 SEK (–0,13 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,2 MSEK (132,9 MSEK).

1) Retroaktiv omklassificering har skett avseende intäkter relaterat till marknadsaktiviteter. Dessa intäkter, som tidigare redovisades som nettoomsättning, har omklassificerats till övriga rörelseintäkter.

Händelser efter kvartalets slut
Henrik Lundkvist utsågs till ny CFO. Henrik som tillträder senast 1 januari 2024, efterträder
Annette Colin, interim CFO.
 
Telefonkonferens
Thunderful Group inbjuder till webcast 15 november 2023, kl. 09.00. Delårsrapporten för Q3 2023 presenteras och därefter finns möjlighet att ställa frågor. En inspelad version av presentationen kommer även finnas tillgänglig på Thunderful Groups hemsida. Presentationen kommer att hållas på engelska. Moderator för presentationen är Simon Jönsson, analytiker på ABG Sundal Collier.

Bifogade filer

Åk till toppen