Valberedning utsedd i Thunderful Group

17 november 2023 · Bifogade filer

Thunderful Group meddelar idag att valberedningen inför årsstämman 2024 har utsetts.

Thunderful Groups valberedning ska enligt gällande instruktion och arbetsordning, beslutade av årsstämman den 17 maj 2023, bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den siste september.
Efter samråd med bolagets, per den 30 september 2023, röstmässigt största aktieägare består valberedningen av följande ledamöter:

  • Anders Holmgren (Setterwalls advokatbyrå), representant Bergsala Holding
  • Brjann Sigurgeirsson, representerar sig själv
  • Anders Enochsson, representant Knutsson Holding
  • Patrick Svensk, styrelsens ordförande

Anders Holmgren har utsetts till valberedningens ordförande.
 
Det noteras att Klaus Lyngeled som var en av bolagets tre största aktieägare per den siste september har valt att upplåta sin plats i valberedningen till bolagets fjärde största aktieägare per nyss nämnda tidpunkt. Knutsson Holding innehade den positionen då och har utsett Anders Enochsson att representera Knutsson Holding.
 
Valberedningens huvudsakliga uppgift är presentera lämpliga kandidater för rollerna som styrelseordförande, styrelseledamot och revisor, samt arvodering av dessa. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt ”Att: Valberedningen” till info@thunderfulgroup.com eller via brev till Thunderful Group AB, Valberedningen, Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg.
 
För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före
årsstämman, dock senast den 15 mars 2024.
 
Årsstämman kommer att hållas den 22 maj 2024. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

Bifogade filer

Åk till toppen