Thunderful Group AB publicerar årsredovisning 2023

24 maj 2024 · Bifogade filer

Thunderful Group AB (publ) publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://thunderfulgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-presentationer-och-audiocasts.

Bifogade filer

Åk till toppen