Thunderful Group AB (publ) har idag avyttrat AMO Toys AB, Bergsala Aktiebolag, Thunderful 1 AB och Thunderful Solutions AB till Bergsala NDP AB och blir därmed ett renodlat spelbolag

28 juni 2024 · Bifogade filer

Thunderful Group AB (publ) har tidigare kommunicerat att man ingått avtal om aktieöverlåtelse avseende Thunderful Group AB (publ):s överlåtelse och Bergsala NDP AB:s förvärv av distributionsverksamheterna AMO Toys AB, Bergsala Aktiebolag, Thunderful 1 AB samt serviceföretaget Thunderful Solutions AB. Transaktionen har idag den 28 juni 2024 fullbordats.

Den 21 maj 2024 offentliggjorde Thunderful Group AB (publ) (”Thunderful” eller ”Bolaget”) genom pressmeddelande att man ingått aktieöverlåtelseavtal om överlåtelse (”Transaktionen”) av de kvarvarande distributionsverksamheterna AMO Toys AB, Bergsala Aktiebolag, Thunderful 1 AB samt serviceföretaget Thunderful Solutions AB (tillsammans ”Dotterbolagen”) till Bergsala NDP AB, ett bolag som ägs av Thunderfuls största aktieägare och styrelseledamot, Owe Bergsten. Nu meddelar Thunderful att Transaktionen har genomförts och Dotterbolagen ägs nu till fullo av Bergsala NDP AB.

Ytterligare information om villkoren för Transaktionen framgår av pressmeddelande den 21 maj 2024 och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.thunderfulgroup.com.

Bifogade filer

Åk till toppen