Regulatoriskt
Pressmeddelande

Thunderful slutför förvärv av Headup GmbH och välkomnar Dieter Schoeller som Head of Publishing för koncernen

15 mars 2021

Thunderful Group AB (”Thunderful”) meddelar idag att förvärvet av Headup GmbH (”Headup”) har slutförts. Transaktionen offentliggjordes i ett pressmeddlande den 24 februari 2021 då det meddelades att Thunderful ingått ett avtal att förvärva Headup till en total maximal köpeskilling om 11 miljoner EUR.

Regulatoriskt
Pressmeddelande

Förtydliganden avseende bokslutskommuniké för 2020

25 februari 2021

Thunderful Group AB (”Thunderful”) lämnar förtydliganden avseende bokslutskommuniké för 2020 och noterar att det bokförda rörelseresultatet för Coatsink Software justerats och reviderats lokalt vilket medfört negativ påverkan på Thunderful Games resultat för perioden 1 oktober – 31 december 2020 genom en minskad nettoomsättning. Vidare noterar Thunderful behov av ett förtydligande av nyckeltalen nettoomsättning och EBITDA inom segmentet Thunderful Distribution. Slutligen förtydligar Thunderful ökningen av Övriga externa kostnader.